Bel ons

Portfolio

Met trots presenteer ik hieronder mijn portfolio met mooie, interessante en vooral uitdagende commerciële opdrachten. Salesuitdagingen met de focus op sales advies, sales trainingen en als sales interim in de praktische uitvoering.  
 

Case:  
Zorgweb in Zwolle is specialist in zorgdata en analyse sinds 2000. Zij helpen professionals (o.a. Rijksoverheid, zorgaanbieders, verzekeraars) en consumenten om afgewogen keuzes te maken door het bieden van kwalitatieve zorgdata. 

Uitdaging:
Sinds 2000 bepalen de grote veranderingen in het zorglandschap de groeiende behoefte aan transparante zorgdata. Zorgweb heeft zich ontwikkeld tot autoriteit op dit gebied en heeft in Nederland een leidende positie. Na jaren van automatische groei wordt een actievere salesrol belangrijker, o.a. door toenemende concurrentie en doordat klanten kritischer worden over de processen of deze minder prioriteit geven.   

Oplossing:
Nu sales belangrijker wordt en vooral wordt ingestoken op een actievere marktbewerking, is gekeken naar het optimaliseren van het verkooptraject. Daarbij is gekozen voor een 1-op-1 sales coaching traject met 1 van de partners van Zorgweb. Deze partner heeft de meeste commerciële contacten met bestaande en nieuwe opdrachtgevers. De opdracht richt zich vooral op het gebruiken van een vaste structuur voor het voeren van een optimaal verkoopgesprek. Belangrijk daarbij is in dit geval het inventariseren van de behoeften van de klant, om zo de meest passende producten te verkopen. Ook is gekeken naar het offertetraject; wanneer breng ik een offerte uit of een indicatief voorstel en hoe volg ik mijn offerte op. Heel praktisch met inbreng van lopende klanttrajecten. Een aanpassing in de presentatie van de offerte heeft direct geleid tot een concrete opvolging.  

Case:
Speakup in Enschede is een bedrijf waar innovatieve (tele)communicatieoplossingen worden ontwikkeld en verkocht. In 2003 zijn ze al begonnen met de toen baanbrekende VoIP telefonie technologie. Ze werken met een partnermodel en leveren ook rechtstreeks aan eindklanten. Speakup werkt in zelforganiserende teams, waaronder een salesteam met binnen- en buitendienstmedewerkers. Hun taak is om te zorgen voor groei in omzet bij partners en eindklanten.

Uitdaging:
Door een sterke toename van de concurrentie met daarbij snelle technische nieuwe ontwikkelingen op telecomgebied, is er een andere dynamiek in de markt ontstaan en de rol van de salesafdeling steeds belangrijker geworden. Samen met een gewijzigde organisatiestructuur vraagt dit om een professionalisering van het verkoopapparaat. Vanuit de techniek werd er vooral productgericht verkocht ipv salesgericht. Ook kon de salesafdeling een boost gebruiken om zoveel mogelijk buiten actief te zijn, bij klanten en partners.

Oplossing:
Met het opzetten van een sales coachingtraject voor het complete salesteam, is gewerkt om het salestraject op een hoger niveau te krijgen. Na een uitgebreide analyse van het verkooptraject, is een vaste structuur ingevoerd met geplande salesoverleggen, het meelopen met sales gesprekken, het voeren van individuele gesprekken en het optimaliseren van de samenwerking met andere afdelingen. Het gaat vooral om het motiveren, enthousiasmeren en stimuleren van de medewerkers, ook als vertrouwenspersoon tussen medewerkers en directie, in combinatie met het optimaliseren van het gehele verkooptraject, om zo tot betere resultaten te komen. Werken met een zuivere salesfunnel, uitvoeren van gerichte acquisitie, versterken van de klantenbinding met bestaande klanten en partners, het vergroten van de orderconversie en het opschalen naar consultative selling. 

Case:
Wilcovak is een landelijk actief bedrijf, met de hoofdvestiging in Hoogeveen, waar fotowerken van (bekende) kunstenaars in museumkwaliteit worden geprint en geframed in handmade lijsten. De doelgroep bestaat uit fotokunstenaars, galeries, musea, collectioneurs en fotografen. Zij werken veel voor bekende namen,  zoals Erwin Olaf en Ruud van Empel.

Uitdaging:
Wilcovak groeit hard en het team is intern druk bezig om de stroom aan opdrachten zo goed en snel mogelijk te verwerken. Er wordt vooral gewerkt in het bedrijf en er is minder tijd voor werken aan het bedrijf. Gevraagd is om de sales- en marketingactiviteiten te structureren en te optimaliseren om de naamsbekendheid te vergroten, om te werken aan een duidelijker positionering (ivm meerdere activiteiten), om te zorgen voor een goede klantenbinding met meer verkoop aan bestaande klanten en acties voor het werven van nieuwe klanten met nieuwe producten op nieuwe markten.

Oplossing:
Ik heb een scan uitgevoerd van het bestaande sales- en marketingapparaat, om zo te bepalen welke onderdelen geoptimaliseerd kunnen en moeten worden. We hebben gewerkt aan een heldere positionering met het aanbrengen van een duidelijker onderscheidend vermogen in de markt. De marketingactiviteiten zijn uitgebreid en ondergebracht bij een vaste medewerker, die ze structureel gaat uitvoeren. Uit de scan van het verkoopproces is naar voren gekomen dat de productiemedewerkers vrij veel klantcontact hebben en dus ook hun bedrijf moeten kunnen 'verkopen'. Ik heb ze een training 'meer klantgericht denken' gegeven met daarin o.a. het geven van een pitch en technieken om meer commerciële mogelijkheden te ontdekken. Voor het verbeteren van de klantenbinding en -trouw zijn we gestart met het opzetten van een zuivere klantenbase met focus op klantensegmentatie voor de meest  effectieve marktbewerking. Belangrijkste doel is het zorgen voor een structurele uitvoer van marketing- en salesactiviteiten.    


 

Case:
Mondzorg+ met de hoofdvestiging in Raamsdonkveer biedt professionele mondzorg aan ouderen in zorgcentra in heel Nederland, met een team van tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten. Mondzorg+ wil graag meer nieuwe zorgcentra in het noorden van Nederland als klant, daar zit nog veel potentie.

Uitdaging:
Monique van Leeuwen van 2M Mondzorg heeft behoefte om haar vaardigheden op het gebied van acquisitie te verbeteren, om zo zelfverzekerd en overtuigend nieuwe zorgcentra te benaderen om aan te sluiten bij haar organisatie. Vaak zijn dit binnen de zorgbranche langlopende trajecten, waarbij het belangrijk is om met de juiste mensen in contact te komen.     
 
Oplossing:
In een tweetal sessies zijn we theoretisch maar vooral praktisch aan de slag gegaan. Zeer doelgericht gekeken naar de doelgroep en hoe je die het beste kunt benaderen. Ook het nieuwe verzorgingsgebied in beeld gebracht en specifieke praktijksituaties besproken en de jusite strategie bepaald.
Samen hebben we een acquisitiebrief opgesteld en is een dm-actie uitgezet. Hierdoor heeft Monique een groot aantal nieuwe ingangen gecreëerd, vooral omdat ze goed was voorbereid en meer zelfverzekerd en comfortabel contact kon maken met nieuwe zorgcentra.  

Case:
IkBenDrentsOndernemer is een initiatief van de provincie Drenthe in samenwerking met onder meer de NOM, het MKB-fonds en de Drentse gemeenten, bestemd voor Drentse ondernemers met groei-ambitie. 

Uitdaging:
Met een projectgroep van in totaal zeven adviseurs met ieder zijn/haar eigen specialisme is gevraagd om het programma op te zetten en uit te voeren om te zorgen voor groei. 

Oplossing:
In de rol van ondernemersadviseur heb ik 9 maanden lang actief Drentse ondernemers met hun groeiambitie en groeivraagstukken geholpen. Ik heb een groot aantal persoonlijke adviesgesprekken gevoerd en afhankelijk van de vraag en behoefte een passend vervolgtraject aangeboden om hun groei te stimuleren. Zo is er met zes ondernemers een zestal ondernemerstafels gehouden, die ik samen met een collega heb georganiseerd en begeleid, iedere sessie een andere probleemstelling. Daarnaast werden er diverse workshops en expertsessies georganiseerd, o.a. een interactieve avond met de businessclub in Assen, waar gesproken is over leiderschap in combinatie met een presentatie van "De race naar de Zuidpool", over twee typen leiders.   

Case:
ADD Safety & Security B.V. is een beveiligingsorganisatie met de hoofdvestiging in Hoogeveen. Ze bieden beveiliging aan alle sectoren met diverse diensten, zoals object en evenementenbeveiliging.

Uitdaging:
ADD is een groeiende organisatie in een markt met veel concurrentie van enkele grote (wereldwijd opererende) spelers en een groot aantal kleine zelfstandige beveiligers. De eigenaar wil graag meer operationaal actief zijn als coördinator op de werkvloer en minder actief in de sales en acquisitie. Om te zorgen voor een structurele omzetgroei, richten we ons op het werven van nieuwe klanten met langlopende opdrachten. Het gaat met name om diensten zoals objectbeveiliging, waarbij vaak met meerdere teams 24/7 gewerkt moet worden.

Oplossing:  
Ik heb op interimbasis de sales- en acquisitieactiviteiten opgepakt, waaronder relatiebeheer en het werven van nieuwe klanten in het noorden, zoals in de Eemshaven. We hebben ingangen gecreëerd door aan te sluiten bij diverse netwerkevents en zorgvuldig potentiële klanten in beeld gebracht en actief benaderd. Dit heeft geleid tot het binnenhalen van nieuwe opdrachtgevers, waaronder een vakantiepark.  


 

Case:
SPH Verpakkingen B.V. is een groothandel in verpakkingsmaterialen en dozen en ze leveren uit voorraad of produceren op maat. Het bedrijf is gevestigd in Hoogeveen, maar werkt landelijk.

Uitdaging:
Ondanks dat er een aantal spelers actief is op deze markt, wordt de markt als groot gezien met genoeg potentie om te groeien. SPH groeit, maar moet actief blijven en zich continue richten op het werven van nieuwe opdrachten.
Het team wordt uitgebreid met een junior accountmanager, die nog weinig ervaring heeft met het werven van nieuwe klanten. In dit geval gaat het vooral om het missen van een goed verkoopverhaal en puur de ervaring om direct in te spelen op tegenwerpingen en bezwaren. Comfortabel voelen en zelfverzekerd bellen zijn de belangrijkste issues.

Oplossing:
In vier 1-op-1 sessies heb ik een acquisitietraining verzorgd met een deel theorie als aftrap en daarna zijn we vooral in de praktijk aan de slag gegaan. We hebben geschikte potentiële klanten geselecteerd, een sterk belscript opgesteld en een lijst gemaakt met mogelijke bezwaren die klanten kunnen gebruiken. Daarna zijn we samen gaan bellen. In een korte tijd is de junior accountmanager klaargestoomd om helemaal zelfstandig te kunnen acquireren, met een sterk verhaal, met creativiteit om nieuwe kansen te zien, nieuwe klanten te vinden en ze te benaderen, met nieuwe opdrachten als resultaat. Het gaat ook hier weer om het meer comfortabel laten voelen, om zo zelfverzekerd mogelijk in gesprek te gaan met nieuwe klanten. Vooral om leuk contact te hebben.

Case:
Van Liere media is een groot grafimedia bedrijf in Emmen en onderdeel van de SMG-groep. Zij bieden crossmedia oplossingen op de snijvlakken van print, druk en internet. Ze verzorgen drukproducties en ook de opslag en distributie daarvan. 

Uitdaging:
Van Liere zit in de transitie van traditionele drukkerij naar een fullservice grafimedia bedrijf. Niet alleen maar communicatiemiddelen drukken of printen, maar het bieden van brede communicatieoplossingen. 
Deze verandering vraagt om een andere mindset van de salesmensen, minder productverkoop en meer  consultative selling. In dit traject wordt snel duidelijk dat er sprake is van vaste organisatiepatronen en onderstromen die vragen om een ander gedrag.

Oplossing:
We hebben ingestoken op een traject gericht op het werven van nieuwe klanten en het zorgen voor meer sales bij bestaande klanten.
Het traject bestaat uit een combinatie van theorie- en praktijksessies, waarin de accountmanagers worden getraind en gecoacht. In praktijksessies zoeken we mogelijkheden op binnen de markt en maken we samen telefonische afspraken met nieuwe en bestaande klanten. Per accountmanager wordt een ontwikkelplan opgesteld, omdat ze verschillen in ervaring en kennisniveau. Doordat de accountmanagers zich snel meer comfortabel en zelfverzekerd voelen met hun acquisitie, werven ze beter en makkelijker nieuwe klanten. Met een eigen salespitch, belscript en lijst met tegenwerpingen en bezwaren hebben ze direct in de praktijk meer klantafspraken gemaakt en gezorgd voor meer sales.    

 

Case:
Bevepro B.V. is een specialist op het gebied van inrichting van stallen en verkoop van stalinrichtingmaterialen. Vooral groot in koematrassen. Sinds kort worden ook nieuwe typen mestrobots verkocht en is een gesubsidieerd traject gestart voor de ontwikkeling van een nieuw mestverwerkingssysteem. 

Uitdaging:
Bevepro B.V. heeft gemerkt dat de concurrentie fors is toegenomen en daardoor worden opdrachten minder vanzelfsprekend binnengehaald. In de directe omgeving zijn relatief weining klanten en men wil meer internationaal zakendoen. Hierdoor wordt het voor hen belangrijk om te focussen op hun positie en hoe ze zich profileren en vooral gaan onderscheiden in de markt. Dit kan duidelijk krachtiger. Vooral de naamsbekendheid kan sterk worden verbeterd, net als de bekendheid van de (innovatieve) producten. 

Oplossing:
We hebben een traject opgesteld gericht op het verbeteren van de commerciële exploitatie, in combinatie met de introductie van een nieuw innovatief agrarisch product. De presentatie van Bevepro, de profilering en positionering zijn bekeken, deze waren gedateerd en dit heeft geresulteerd in een nieuwe website met nieuw logo en huisstijl. Daarnaast is goed gekeken naar het optimaliseren van het salestraject, wie doet welke salestaken en de focus is gelegd op het verbeteren van de naamsbekendheid met marketing- en verkoopacties. Het aantal opdrachten is toegenomen.

Case:
Verhoef en Co is een middelgroot marketing- en communicatiebureau in Emmen. Van positionering tot strategie en van creatief concept tot campagnes.

Uitdaging:
Verhoef heeft het enorm druk en door een (tijdelijk) beperkte bezetting is het vooral doorwerken en verwerken van lopende opdrachten en minder werken aan nieuwe opdrachten op langere termijn. Veel opdrachtgevers zijn jarenlang klant, maar op langere termijn moet worden gekeken naar nieuwe klanten. 

Oplossing:
De focus, capaciteit en saleskennis ontbreekt om stevig in te kunnen zetten op uitbouw van nieuwe klanten. Daarnaast worden de meeste klanten goed bediend door hun projectmanager, maar voor echt relatiebeheer is geen tijd. Als interim business developer en marketeer ben ik actief geweest met het realiseren van new business bij nieuwe en bestaande opdrachtgevers. Dit in combinatie met het meedenken in opdrachten op strategisch en tactisch niveau. 

Samen met een aantal ervaren ondernemers uit verschillende disciplines, heb ik een aantal workshops ontwikkeld voor STiB Opleidingen, een onderdeel van STiB (Starters in Business, een gesubsidueerd onderdeel van gemeente Hoogeveen). Deze zijn gericht op de startende of gestarte ondernemer en ze helpen hen om zich beter voor te bereiden op het ondernemerschap. Ik verzorg de workshop "verkoop en Acquisitie" en na afloop van de workshop ontvangen de deelnemers hun certificaat. Hiermee zijn ze officieel afgeleverd als 'gecertificeerd acquisiteur'.

         

STiB (Starters in Business) is een niet-commerciële stichting, die wordt gesubsidieerd door de Gemeente Hoogeveen om ondernemers in het kleinbedrijf in de gemeente Hoogeveen te ondersteunen en de economische bedrijvigheid binnen de gemeente Hoogeveen te stimuleren en te handhaven.
Als coach voor STiB begeleid ik starters met hun ondernemersplan en help ik gevestigde ondernemers op het gebied van verkoop en marketing, om te zorgen dat hun onderneming beter gaat presteren.

Case:
World Vision is al bijna 70 jaar gespecialiseerd in het beschermen van de meest kwetsbare kinderen en mensen in nood, op alle mogelijke manieren. Ze zijn actief in 100 verschillende landen. 

Uitdaging/oplossing:
Ieder jaar wordt een nieuw jaarplan opgesteld, waarin meerdere campagnes worden opgenomen. In verband met het vertrek van hun marketingmanager, hadden de medewerkers van de afdeling communicatie en fondsenwerving behoefte aan een facilitator om hun creatieve brainstormsessie te leiden, met als output voldoende input voor het nieuwe jaarplan. Dus creatieve ideeën opdoen voor nieuwe campagnes. De brainstormsessie duurde een dag en vond plaats in de mooiste zaal van Landgoed Oud Zandbergen in Huis ter Heide.

Case:
De Pruis Auto's in Meppel is een fullservice garagebedrijf, gericht op exclsuieve merken en modellen met showroom en volledig uitgeruste werkplaats. 

Uitdaging:
De opdracht is gericht op het behalen van meer omzet in met name de werkplaats. Belangrijkste onderdelen van dit project zijn het optimaliseren van de commerciële processen, met als doel een versterkte klantrelatie en -gerichtheid.

Oplossing:
Als basis dient een zuivere klantenbase. We zijn gestart met bestaande klanten en in samenwerking met MIC hebben we een sms-dienst gebruikt om bestande klanten te benaderen voor onderhoudsbeurten en om de binding te versterken. Daarnaast ingezet op het verbeteren van de positionering/uitstraling van het bedrijf als exclusieve autodealer. Inzet en gebruik van diverse kanalen en middelen, o.a. door het samenwerken met externe partijen om elkaar te versterken, door het organiseren van events en acties. Ook is gekeken naar de interne organisatie, vooral naar de inzet van de juiste mensen op de juiste plek. Wie is eerste aanspreekpunt voor klanten, wie verzorgt het doorleiden van showroom naar werkplaats en hoe kunnen de monteurs in de werkplaats meer klantgericht en commerciëler gaan denken.


Case:
Familiebedrijf Beetech Bedrijfsdeuren & Techniek in Waalwijk (vanaf 1 juni 2017 onderdeel van Assa Abloy Entrance Systems) biedt een breed portfolio van geautomatiseerde toegangsoplossingen, zoals industriële en voetgangersdeuren en docksystemen.

Uitdaging:
Door toenemende concurrentie en veel diversiteit in met name de acquisitiewerkzaamheden van de salesafdeling, bleek een krachtige acquisitietraining noodzakelijk om meer nieuwe klanten te werven.

Oplossing:
In een praktijksessie zijn de onderdelen van een krachtig acquisitietraject besproken met de  accountmanagers buitendienst en hun salesmanager en commercieel directeur. We zijn gestart met een deel theoretische kennis als basis voor de praktijkoefeningen. Na afloop heeft iedere accountmanager een eigen persoonlijk belplan opgesteld met een lijst met bezwaren en tegenwerpingen. Door in verschillende opstellingen live te oefenen met klantgesprekken en de juiste technieken toe te passen, zijn de accountmanagers zelfverzekerder en meer comfortabel geworden in hun gesprekken met potentiële klanten. Door een vaste belstructuur op te stellen, is het aantal contactmomenten met potentiële klanten sterk toegenomen, met als resultaat dat er meer nieuwe opdrachten zijn binnengehaald. Samen hebben we goed naar nieuwe mogelijkheden in de bestaande markt gekeken, waardoor het commercieel denken ook is verbeterd. 

Marketingproject in opdracht van attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren. Het huidige gedateerde restaurant wordt omgebouwd tot een moderne sfeervolle brasserie met de nieuwe naam Brasserie 't Hof van Zuidlaren. De brasserie moet als nieuw merk in de markt worden gezet en naamsbekendheid krijgen. Werken aan klantenbinding van bestaande gasten en daarnaast aantrekken van nieuwe gasten. Nieuwe huisstijl en logo op nieuwe reclameuitingen. Off- en online acties, campagnematig uitgevoerd richting lancering en opening van de brasserie.

Commercieel project in opdracht van het Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten met als hoofddoel het in ere herstellen en houden van hun Landgoed Oud Zandbergen. Plan is om de diverse gebouwen (villa/Koetshuis/Wasserij) commercieel te exploiteren. Hiervoor doe ik onderzoek naar de procedures voor een bestemmingsplanwijziging en rangschikking natuurschoonwet en worden subsidiemogelijkheden ingeschakeld om het onroerend goed te verfraaien. Voor de extra exploitatie van onderdelen van het landgoed, zoals de villa en het koetshuis, stel ik een marketingplan op met meerdere campagnes, om het landgoed als merk in de markt te zetten. Een nieuwe website is gerealiseerd, een nieuwe huisstijl en de gebouwen worden verbouwd en geschikt gemaakt voor verhuurdoeleinden. Naast de inzet van diverse media via diverse kanalen, ben ik actief met acquisitie. 

Het Alfa-college is een ROC voor Noord- en Oost-Nederland waar je terecht kunt voor een MBO opleiding, educatief traject of bedrijfsopleiding.
De opdracht bestond uit het begeleiden van tweedejaars studenten van de Business School met het opzetten van hun (leer)bedrijf, door het uitwisselen van kennis/ervaring en te fungeren als bedrijfsmentor. Onderdelen van het project zijn het beoordelen van ondernemingsplannen, het adviseren over pitchen van hun bedrijfsplan en jureren tbv de Alfa-college Ondernemers Award.

VisualMedia

Voor VisualMedia (inmiddels omgedoopt tot Dappr), een online marketingbureau, heb ik het verkoopproces (van de aanvraag tot realisatie) van mijn website beoordeeld en in beeld gebracht, met als doel om dit traject zo efficiënt en klantgericht mogelijk in te richten voor optimale klanttevredenheid.  

SNS

Voor de afdeling Lokale Marktbewerking heb ik een campagneplan ontwikkeld en opgesteld, voor deelname van SNS Bank aan de Open Huizendag 2015. Hierbij is de landelijke marketingdoelstelling doorvertaald naar een lokaal operationeel marktbewerkingsplan.

Time Star Media

Doorlopende interim salesopdracht voor acquisitie en verkoop van videoproducties voor Time Star Media in Meppel, een professioneel en creatief productiebedrijf voor toffe video's en animaties.

Support Book


Interim opdracht in de functie van Sales Representative. Verzorgen van een acquisitie- en verkooptraject, met als doel het zorgen voor kwalitatief goede afspraken voor het verzorgen van een demonstratie van de beheertool "Supportbook" (de slimste beheertooling van pakket-software) aan Nederlandse gemeenten. 

WTP

Project uitgevoerd voor WTP in Hardenberg, waarbij ik marktonderzoek heb gedaan naar de haalbaarheid van de marktintroductie van een nieuw "wood" product, bestemd voor de nationale en internationale markt. 

Frisse Blikken

Vanuit mijn vaste functie bij mijn vorige werkgever SNS Bank, heb ik samen met organisatieadviesbureau Frisse Blikken in Utrecht een zakelijk event opgezet tbv zakelijke ambassadeurs binnen SNS Bank. De workshop was ingericht met twee zakelijke ondernemers die hun bedrijf gingen pitchen, waarna de ambassadeurs zelf werden getraind om hun eigen zakelijke pitch te bedenken en te presenteren voor een deskundige jury.

E&K Schoonmaakservice

Opdracht voor de redactie van teksten voor de diverse pagina's op de website van E&K Schoonmaakservice in Hollandscheveld en de levering van fotomateriaal voor de websiteoptimalisatie. Beeldmateriaal is verzorgd door een externe professionele fotograaf. 

Werkzaam als freelance adviseur voor het afnemen van audits, het uitvoeren van mystery-visits van winkels/banken en dealerbedrijven (o.a. Bouwmaat en Renault) en het uitbrengen van advies op locatie, ter verbetering van de commerciële performance.

Productie van een bedrijfspromotiefilm (productie TMS in Meppel) voor Dairytop, een bedrijf dat kalfvoeder en kalfbenodigdheden levert, voor het vergroten van de naamsbekendheid van het bedrijf, voor het zorgen van een betere kennismaking met alle activiteiten, voor het geven van een goede indruk van de grootte van het bedrijf en voor het aangeven van de ambitie voor meer expansie binnen Europa. De bedrijfsfilm is in drie talen opgeleverd.

Campagne in opdracht van Attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren, gericht op het behalen van maximale bezoekersaantallen voor het China Light Festival 2015, van 1 november 2015 - 3 januari 2016. Gericht op de particuliere en zakelijke markt. Inzet van off- en online kanalen via deelcampagnes en gericht op diverse doelgroepen. Meerdere middelen ingezet, waaronder flyers, lopende reclame met ledborden, socialmedia campagnes inclusief fotowedstrijd, advertorials, promotiefilm en foto's.


Inzet van het bedrijf Lopende Reclame om op een ludieke manier te zorgen voor vergroting van de naamsbekendheid van het China Light Festival Zuidlaren met veel en leuke interactie. Mobiele billboards met ledverlichting, gedragen door mensen in morphsuits. In actie met flyeren in het centrum van Groningen, Leeuwarden en Assen.

Mooie opdrachten voor interessante bedrijven en organisaties met groeiambities. 

OOK EVEN SPARREN?